marți, 21 aprilie 2020

Orizontul rațional


Orizontul evenimentului 1.3.3.: harta elementelor concrete.
Orizontul concret al cîmpului rațional.
Orizontul rațional.

Un cercetător e cineva care ia o poziție din care anumite lucruri
devin vizibile. La început te vei gîndi că mintea ta desenează
traiectoriile posibile ale vieților tale imaginare, le inventează,
dar nu asta face, doar știe unde să stea pentru a le vedea cum
se construiesc de fapt singure, prin urmare ești un cercetător
al poziționării, dacă asta poate să-nsemne ceva, iar lucrarea
de față, o cercetare despre modalitățile și locurile în care te
poți situa, în spațiu sau timp, pentru o mai bună observare.
Nu-i un studiu științific, datele-s contestabile și relevante
doar în sens metaforic, ci unul simbolic – aproape literar.
Fleacuri cu intonație. Acest antract necesar te plasează
acolo unde un ocean de admirație conturează un drum
liniar între megastructură și orașele marilor lacuri.

După ce și această reverență de la distanță a fost, iată, executată,
se cuvine să revenim, cu viraje egale, mai line și de preferat
mai puține, la analiza cazurilor raționale. Tot ce se întîmplă
cu tine se numește în general existență concretă și se repetă.
E bine să o percepem ca pe o undă medie, care le cuprinde
pe toate celelalte și care abundă de rutină și conventional,
ca și cum restul ar ocupa etaje extreme, anihilate pe rînd
de propria poziție din distribuția de probabilitate. Te va
surprinde, poate, sau te va lăsa interzis acest rezultat de
compromis, dar astea sunt minunile statisticii, operații
algebrice simple cu planuri ipotetice care dau în final
cea mai bună dintre versiunile tale posibile. Cel mai
stabil set de traiectorii vizibile din orizontul concret.

Ești o stație de materie, adică masă și energie, într-o vibrație
continuă de cîmp potențial. Atunci cînd vibrația ajunge la
o valoare fixă de energie, se spune că s-a intrat în cîmpul
concret al evenimentului numit și eveniment sigur. Stai
în fața calculatorului de la birou, izolat printr-o carență
de afecțiune de celelalte ființe sau în ședințe, modelînd
dune de indolență. În esență, însă, adevărul e că nu ești
aici. Ești permanent în mișcare, într-o structură infinită
de ipostaze distincte din timp și din spațiu, vie în minte
sau în ficțiune, numită megastructură, amestecînd, cum
altfel, aduceri aminte și teritorii imaginare. Nu mai știu
cine ar fi zis, în acest punct, dorințe. Tot ce se întîmplă
cu tine este o valoare fixă de energie care te conține.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu