duminică, 19 aprilie 2020

Orizontul intuitiv


Orizontul evenimentului 1.3.2.: harta elementelor ipotetice.
Orizontul aparent al cîmpului intuitiv.
Orizontul intuitiv.

Tot ce se întîmplă cu tine a fost numit prin convenție realitate
și s-a bazat pe o veche prejudecată ridicată la rang de știință
conform căreia un eveniment începe să existe atunci cînd e
observat. Această condiție, reformulată, a căpătat un sens
mai cuprinzător: tot ce se întîmplă cu tine a fost precedat
de intuiție, definită ca saltul unei particule de conștiință
într-un cîmp finit de posibilități, așa-zise orbite permise
prezise de traiectorii descrise concomitent și paradoxal
în viitor și-n orice spațiu alternativ potențial, structură
numită distribuție de probabilitate sau orizont aparent.
Studiile teoretice au apreciat că acest salt anticipativ
nu contravine modelului clasic de observare, ci vine
în completare cu o înțelegere profundă a întregului

concept de undă a corpului afectiv pentru o teorie generalizată
în care intuiția, în lumina celor mai recente concluzii, devine
un proces permanent de monitorizare a cîmpurilor ipotetice
prin intermediul căruia orice trecere de la un reper la altul
este interpretată drept suma istoriilor existente imaginare.
Dimensiunea precară a percepției determină o prelucrare
eronată a colecției de informații și îți furnizează motive
să crezi că existența ta e singulară, dar valorile intuitive
arată că ea este legată prin distribuția de probabilitate
de existențele tale prezumtive, nepătrunse de factorul
concret, dar traversate des de memorie și creativitate
și corelate la un nivel gravitațional fin numit în mod
uzual inseparabilitate prin variabile ascunse și spin.

Inseparabilitatea are o implicație uimitoare și rar conștientizată:
orice mișcare din cadrul existeței convenționale, acceptate ca
fiind cea concretă, produce efecte în toate celelalte existențe
preconizate cauzate de faptul că sunt legate printr-o vibrație
comună în care fiecare exprimă o valoare fixă sau variabilă
al cărei unic instrument de măsurare și cunoaștere-i intuiția
care vine totuși cu o vibrație proprie și modifică ansamblul
stabil prin schimb de informație ca-n efectul de observator.
Ești o undă de materie într-un nor de posibilități disjuncte,
dar sincronizate, care, dacă intră în contact, se anihilează
și dispar. Ești suma tuturor traiectoriilor tale potențiale,
sintetice, spațiu liniar, curbură, mișcare de rotație. Tot
ce se întîmplă cu tine e vibrație a cîmpurilor ipotetice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu